בורר צבעים

להזיז את העיגול הלבן במעגל הצבעים החיצוני לבחירת צבע, אח"כ לבחור גוון ע"י הזזת העיגול הפנימי, להעתיק את קוד הצבע בשדה למעלה, זהו בעצם.